Ако имате проблеми със счупени линкове! Пишете лично съобщение на KpuCk0!

 

 G1GP round 1 (licensed S2 zone)


 Yasen


avatar

Активен
Активен

Мнения : 377


Тема: G1GP round 1 (licensed S2 zone)
Писане Yasen  Вто 01 Сеп 2015, 22:49


[You must be registered and logged in to see this image.]
_______________________________________________________________________________________________________

Date: 03.09.2015 (Thursday)

Beginning: 21:00 | GMT+3

Server: LFSD Public Server

Layout: [You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this image.]

Judges: Yasen

To participate: You must be in the server before the start time!

Rules:
_____________________________________________________________________________________________________
Car settings / setup:
Cars - XRG / LX4 / LX6 / RB4 / XRT / RAC / FZ5
Tyres: ROAD_NORMAL
Any hacks, tweaks and etc. are not allowed and will not be tolerated!

Layout:
Yellow lines: start and finish of drifting. Green clipping point: demolish it! Red clipping point: pass close to it but dont touch it!
Blue cones: respect zone (in this area you must wait for your opponent!)

Qualifications:
You have 2 runs. Assess: line / trajectory, angle, speed, clipping points and smooth performance.
The judge takes into account the better one of these 2 runs. (Maximum qual. points: 100)

Battles:
You have 2 runs. 1 lead and 1 chase. Assess: line / trajectory, angle, speed, clipping points, small distance, synchronous / tandem and smooth performance.
Do not write anything in the chat during the runs!

0 points:
50% of the car outside the track, loose drifting, 3 false starts, too slow drifting or blocking your opponent and repaired car during the runs.

Equality:
One more time: pit or repair.
Maximum ''one more times'' are 3. Then the competitor with a lower score in qualifying will be eliminated.

Important:
Observe the rules of the server! Do not spam, swear, crash and etc. or you will be banned and disqualified!

Overall standings:

Results of round 1:
1. giento
2. TRI-ACE Rasm X
3. D.PRO Jedi

Best qualification: D.PRO Jedi


[You must be registered and logged in to see this image.]
_______________________________________________________________________________________________________

Дата: 03.09.2015 (Четвъртък)

Начало: 21:00 | GMT+3

Сървър: LFSD Public Server

Трасе: [You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this image.]

Съдии: Yasen

За да участвате: Трябва да влезете в сървъра преди началния час!

Правила:
_____________________________________________________________________________________________________
Настройки на колата / сетъп:
Позволени коли - XRG / LX4 / LX6 / RB4 / XRT / RAC / FZ5
Гуми: ШОСЕ_НОРМАЛНИ
Хакове, туийкове и прочие, не са позволени!

Трасе:
Жълта линия: начало и край на дрифта. Зелен клипинг: съборете го! Червен клипинг: минете близо до него, но не го докосвайте!
Сини конуси: респект зона (в тази зона вие трябва да изчакате своя противник, ако той изостане!)

Квалификации:
Разполагате с 2 ръна. Оценява се: линия / треактория, ъгъл, скорост, клипинг зони и гладко представяне.
Съдиите вземат под внимание по-добрия от 2-та ръна. (Максимални точки: 100)

Батъли:
Разполагате с 2 ръна. 1 водещ и 1 следващ. Оценява се: линия / треактория, ъгъл, скорост, клипинг зони, малка дистанция, синхрон / тандем и гладко представяне.
Не пишете нищо в чата по време на ръновете!

0 точки при:
50% от колата извън пистата, загуба на дрифта, 3 фал старта, прекалено бавен дрифтинг или умишлено блокиране на противника и поправяне на колата по време на ръновете.

Дисквалификация:
ОМТ (Още един път): пит или поправяне на колата.
Максимум (OMT) на брой - 3. Тогава състезателя с по-нисък резултат в квалификациите ще бъде елиминиран.

Важно:
Уважавайте останалите играчи, спазвайте правилата на сървъра! Не спамете, не псувайте, не се блъскайте и прочие или ще бъдете бан-нати и дисквалифицирани!

Генерално класиране:

Резултати от рунд 1:
1. giento
2. TRI-ACE Rasm X
3. D.PRO Jedi

Най-добра квалификация: D.PRO Jedi
[You must be registered and logged in to see this image.]
___________________________________________________________
D O T Z    D R I F T    T E A M / #secretdrift club / Fantasy Garage
[You must be registered and logged in to see this link.]


Последната промяна е направена от Yasen на Чет 03 Сеп 2015, 23:31; мнението е било променяно общо 2 пъти

 ivelian2000


avatar

Аматьор
Аматьор

Никнейм : Unlimited
Мнения : 122


Тема: Re: G1GP round 1 (licensed S2 zone)
Писане ivelian2000  Чет 03 Сеп 2015, 21:17

[You must be registered and logged in to see this link.] - stream
[You must be registered and logged in to see this image.]
DOTZ DRIFT TEAM | #secretdrift club | Animal Style | A~ßo~moon

[You must be registered and logged in to see this image.]

 Yasen


avatar

Активен
Активен

Мнения : 377


Тема: Re: G1GP round 1 (licensed S2 zone)
Писане Yasen  Чет 03 Сеп 2015, 23:31

[You must be registered and logged in to see this image.]
[You must be registered and logged in to see this image.]
___________________________________________________________
D O T Z    D R I F T    T E A M / #secretdrift club / Fantasy Garage
[You must be registered and logged in to see this link.]

 Sponsored content


Тема: Re: G1GP round 1 (licensed S2 zone)
Писане Sponsored content  

Страница 1 от 1

Forum design and template by KpuCk0 LFS Zone © - 2013 - 2017 - All rights are reserved!
phpBB2 forum system by forumotion.com